Mistenker du skadedyr? Anbefaler vi at du tar kontakt.
Vi kommer på en gratis og uforpliktende befaring for
å kartlegge omfang, årsak og å finne løsningen på
problemet.

Skadedyr forsvinner sjeldent av seg selv og er derfor viktig å
kartlegge på et tidlig tidspunkt.

Mus / Rotte
Maur
Kakerlakk
Insekter
Fluer
Veps
Skjeggkre
Veggdyr
Stripet borebille
Annet
Mus / Rotte
 • Rottene trives på de forskjelligste steder, men er nok først og fremst knyttet til boliger, lagerbygg, fjøs og avfallsplasser, og de liker best fuktige steder. Ett eneste rottepar og deres avkom kan på et år bli til omkring tusen dyr- teoretisk. Rottene lever i flokk og våger seg aldri frivillig ut på en åpen plass, men ferdes langs vegger og murer. Brunrotte er altetende. Rotter, akkurat som med mus er det gnaging på emballasje og tilgrising med urin og ekskrementer som betyr mest. I urin og rottelort er det ofte sykdomsmitte som kan innebære helsefare for både mennesker og husdyr.
 • Husmus (Mus musculus) finnes over mesteparten av jorden der det finnes mennesker. Den lever, akkurat som brunrotta, ofte i nær tilknytning til mennesker og våre bygninger. Husmus er regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. Selv om den er liten av størrelse så kan den gjøre stor materiell skade. Forebyggingen kan i stor grad gjøres ved å fjerne mattilgangen samt sikre bygninger slik at dyrene ikke kommer inn. Bekjempelse ved hjelp av feller kan være meget effektivt.
Maur
 • Stokkmaur (camponotus herculeanus) Stokkmauren er Europas største maur-art. Den finnes over hele området, men er særlig knyttet til barskog. Er det stokkmaur inne i huset merker vi det på flere måter; det kryper enkelte maur omkring inne i huset. det samler seg avfall, gnag-spon, rester av larver og pupper enkelte steder Man kan høre det krasle i veggen. Angrepet treverk blir uthult og til slutt helt ødelagt. Vingemaur samler seg i klynger utenpå huset på svermdagene. Svart jordmaur (Lasius niger og Lasius platythorax) Arbeiderne til svart jordmaur er små 3-5 mm lange, svarte og forekommer vanligvis i store antall. Dronningene dukker opp som flyge maur, i juli-august,er to ganger så store som arbeiderne og opptrer i store svermer.
 • Svart jordmaur(sukkermaur) er små (3-5 mm lange), svarte og forekommer vanligvis i stort antall. Med forstørrelse er det mulig å se at de har hår på det lengste antenneleddet (antenneskaftet). Dette, i tillegg til størrelsen, skiller dem fra sauemaur (Formica fusca og Formica lemani) som også kan finnes innendørs. Dronningene, som dukker opp som «flygemaur» i juli-august, er to ganger så store som arbeiderne og opptrer i store svermer.
 • Svart jordmaur har vanligvis reir i jord, sand eller råttent treverk utendørs. Inngangen til reiret er ofte under en stein. Steinen blir varmet opp på dagtid og sørger for god temperatur i reiret også på nattestid. Jordmauren vil gjerne ha det varmt, og slår seg derfor gjerne ned innendørs om det er myke materialer og gnage i.
Kakerlakk
 • Tysk kakerlakk (Blattella germanica) Tysk kakerlakk er den mest vanligste i norske hus. Hunnene legger eggene sine i noen spesielle, brune kapsler. Hver kapsel er inndelt i 30-40 små rom med ett egg i hvert. Disse følger gjerne med som blindpassasjer etter sydenturer og klarer seg lenge i private kjøkken. De er aktive på nattetid, men så lenge det er lyst sitter de og gjemmer seg i trange og mørke sprekker. Disse finner vi ved varmtvannsberedere, under kjøleskap og der det er varme kilder i boligen.
Insekter
 • Det er forskjellige typer insekter og derfor viktig å ta kontakt for artsbestemmelse og riktig behandling/løsning på problemet.
Fluer
 • Loftsfluene (Calliphoridae, Pollenia spp.) tilhører en egen slekt av spyfluer. De er mørke og grålige i fargen, og de forveksles ofte med vanlig husflue når de opptrer i hus. I spesielle situasjoner kan de opptre innendørs i så store mengder at de blir plagsomme.
 • Fluene gjør ingen materiell skade på bygninger, men kan være til sjenanse hvis antallet blir stort.
 • Her kan vi hjelpe til med insektlamper, åte behandling og punkt sprøyting.
 • Det er forskjellige typer fluer og derfor viktig å ta kontakt for artsbestemmelse og riktig behandling/løsning på problemet.
Veps
 • Om våren må de unge vepsedronningene som paret seg foregående høst starte opp et samfunn fra grunnen av. Gamle vepsebol tas aldri i bruk. Et vepsebol uansett hvor stort det er, er bygget opp på kun en sesong. Vi har 13 ulike stikkvepsarter og 33 humlearter i Norge.
Skjeggkre
 • Skjeggkre kan bli store og tallrike og gi psykisk ubehag. De gjør normalt sett ubetydelig skade, men kan eksempelvis påvirke bedrifter, skoler, overnattingssteder økonomisk ved omtale i media.
 • Vi følger anbefalingene fra folkehelseinstituttet i forhold til bekjempningsmetodikk ved utførelse.
Veggdyr
 • Veggdyr (cimex lectularius) Så vidt vi vet har veggdyret utviklet seg i Asia i forhistorisk tid. De er nattavtive og holder seg vanligvis i nærheten av verten, dette kan være mennesker eller dyr. Typiske oppholdsteder kan være: sømmer på madrasser, oppunder sengebunnen og bak sengebord. Et voksent veggdyr kan på ca. 10 minutter drikke opptil 7 ganger sin egen vekt i blod. Hvert dyr legger ca 200 egg, ca 4-5 hver dag, antallet avhenger av temperaturen og andre ytre forhold. Veggdyr blir stort sett spredd med bagasje og innbo.
Stripet borebille
 • Stripet borebille er ved siden av Husbukk vårt alvorligste skadeinsekt i trebygninger. Over tid vil treverket bli totalt pulverisert. Det er larven til Stripet borebille som gjør skade på treverk. Den kan leve og gnage på treverket i 2-3 år eller mer, avhengig av fuktighet og varme, før den forpupper seg og kommer ut som bille. Stripet borebille kan finnes over alt i huset, men er avhengig av relativt høy luftfuktighet rundt 40 – 60%. Derfor trives Stripet borebille best i kjellerrom og andre rom med høy luftfuktighet. De trives best med en varme rundt 20-25 grader.

  Formering:

  Billen lever kun 2-3 uker. Formålet er å formere seg, og legge egg i sprekker i treverket. Deretter dør de. Denne svermeprosessen foregår i perioden mai til september, men særlig juni – juli.

Annet
 • Du finner mye annen nyttig informasjon på fhi.no

Ønsker du gratis og
utforpliktende befaring?

Fyll ut skjemaet under — så tar vi kontakt

Menu